Használati feltételek

I. Bevezetés és jogosultság

A honlap használata előtt figyelmesen olvassa el a Használati feltételeket („Feltételek”).


Ezen Feltételek között referenciaként szerepelnek a Phonak adatvédelmi tájékoztatója, valamint a az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) egészségügyi adatok kezelésére vonatkozórendelkezései. Több helyen megjegyzéseket helyeztünk el, amelyek hangsúlyozzák vagy magyarázzák a kulcsmomentumokat. Ezek a megjegyzések kizárólag a kényelmet szolgálják, semmilyen jogi vagy szerződéses hatásuk nincs.


Kötelező érvényű megállapodás. Ezen Feltételek kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a Sonova Hungary Kft., között (Phonak”, „mi”, „minket). Az „Ön”és a „felhasználók” kifejezések a honlap minden látogatójára vonatkoznak. Valahányszor a honlapot használja, elfogadja ezeket a Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a Feltételeket, nem használhatja az oldalt. Ha Ön 18 évnél fiatalabb, az oldal látogatásával és használatával kifejezésre juttatja, hogy ezt szülője vagy gondviselője felvilágosítását követően, annak beleegyezésével teszi, azonban ebben az esetben sem jogosult személyes adatokat igénylő regisztrációra.

A Feltételek módosításai. A Feltételek bármikor módosíthatóak egy újabb, frissített verzió megjelentetésével. Időről időre látogasson el erre az oldalra, és tanulmányozza a Feltételek legfrissebb kiadását, mert ez Önre nézve is kötelező érvényű. Ha Ön a Feltételek módosítását követően továbbra is használja a honlapot, azzal elfogadja és ezeket a feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
A Feltételek között szereplő „feltölt” és „feltöltésre kerül” kifejezések magukba foglalják a honlapon történő bemutatást, feltöltést, nyilvánosságra hozást, megjelenítést vagy bármely ezzel egyenértékű tevékenységet.

II. A honlap

A websitekifejezés a https://www.tisztahallas.hu címen található honlapot jelenti. A honlap termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó online információkat szolgáltat.


Kizárólag információs célokra. Tudomásul veszi, hogy a honlapon található minden információ és tartalom abban a formában, „ahogyan látható”, kizárólag információs célokat szolgál. Nem biztosítunk orvosi, jogi vagy pszichológiai, diagnosztikai vagy kezelésre vonatkozó tanácsot. A honlap tartalmazhat egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos hasznos tartalmakat, ám ezek semmiképp sem helyettesítik egy szakember diagnózisra és kezelésre vonatkozó tanácsát vagy az Ön mérlegelését és döntését. Minden kockázat és felelősség Önt terheli, amennyiben a tőlünk kapott, a honlapról vagy azon keresztül nyert információt felhasználja vagy arra támaszkodik. Tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy tevékenységünk jelen Feltételek alapján kizárólag a honlap fenntartására vonatkozik, amely biztosítja a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkhoz való hozzáférést.


Termékleírások. Igyekszünk a lehető legpontosabban leírni az általunk kínált termékeket és szolgáltatásokat. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni, hogy termékleírásaink vagy bármely más tartalom pontos, teljes, megbízható, érvényes és nem tartalmaz hibát. A termékek elérhetősége és ára bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatható.


Nem jelent Phonakkal való páciens- vagy ügyfélkapcsolatot. A honlap használata nem jelenti azt, hogy Ön páciensi vagy ügyfélkapcsolatban van a Phonakkal. Konzultáljon képzett egészségügyi szakemberrel, aki tisztában van az Ön egészségügyi problémáival kapcsolatos egyedi gyógyászati szükségletekkel. Az oldalon olvasott információk miatt soha ne halogassa a szakemberhez fordulást, vagy hagyja figyelmen kívül a tőle kapott tanácsot. Ha úgy gondolja, hogy egészségügyi vészhelyzet áll fenn, azonnal hívja orvosát, vagy menjen kórházba.


Harmadik felek. A honlapon szerepelhet lista azokról, akik segíthetnek Önnek termékeink és szolgáltatásaink megvásárlásában vagy használatában. Nem javaslunk vagy támogatunk egyetlen, a honlapon található listában szereplő harmadik felet sem. Habár ez nem elvárás ránk nézve, ellenőrizhetjük és követhetjük azt, hogy a harmadik felek rendelkeznek-e a megfelelő engedélyekkel, tanúsítványokkal és jogosultságokkal, valamint megfelelnek-e bármely más előfeltételnek, amit mi az oldalunkon való megjelenéshez szükségesnek ítélünk. Nem tartozunk felelősséggel a harmadik felek tevékenységéért vagy magatartásáért, valamint kizárólag az Ön felelőssége annak eldöntése, hogy az adott fél rendelkezik-e az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz szükséges képzettséggel és törvényi feltételekkel. Bármely Ön és harmadik felek között támadt nézeteltérés kizárólag Önre és az adott harmadik félre tartozik. Ha a honlapon jogsértő tartalmat vagy magatartást észlelne, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@phonak.com e-mail címen.

III. A honlap használatára való jogosultság

Gyermekek. A honlap nem tartalmaz 13 év alatti gyermekeknek szóló részt. HA ÖN 13 ÉVNÉL FIATALABB, KÉRJÜK, SOHA SEMMILYEN MÓDON NE LÁTOGASSA VAGY HASZNÁLJA EZT A HONLAPOT.

 

Valamely vállalat, jogi személy vagy szervezet képviselője. Ha Ön valamely vállalat, jogi személy vagy szervezet (közösen „Szervezet”) képviseletében használja a honlapot, akkor kijelenti és garantálja, hogy:

 

 1. Ön az adott szervezet meghatalmazott képviselője;
 2. meghatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott Szervezetre kötelező érvényűnek fogadja el ezeket a Feltételeket; és
 3. az adott Szervezet képviseletében kötelező érvényűként kezeli azokat.

IV. Kommunikáció

Belegyezik, hogy az Ön által megadott e-mail címre ügyfélszolgálati célú e-maileket küldjünk. Az Önnek küldött e-mailek nem titkosítottak. A nyilvános hálózatokon keresztül küldött e-mailek biztonságát nem garantálhatjuk.
Amennyiben regisztrációja során megadja adatait hallásveszteséggel, és a regisztráció során megadja hozzájárulását az adatai kezeléséhez hallásfelmérésre való időpont-egyeztetéssel és/vagy egy hallással kapcsolatos termék vagy szolgáltatás lehetséges értékesítésével kapcsolatban felkereshetjük Önt telefonon, e-mailen vagy más elektronikus úton. Ha szeretné visszavonni ezt az engedélyt, lépjen velünk kapcsolatba a informacio@phonak.com e-mail címen.


Elektronikus figyelmeztetések. A honlap használatával vagy személyes információk megadásával beleegyezik abba, hogy a honlap használatával kapcsolatos biztonsági, adatvédelmi és adminisztratív kérdések tekintetében kapcsolatba lépjünk Önnel. Ha tudomásunkra jut a biztonsági rendszer elleni támadás, előfordulhat, hogy megpróbáljuk elektronikusan figyelmeztetni Önt e-mailben vagy a honlapon megjelenő üzenet formájában. Önnek törvényes joga írásos formátumban megkapni ezt a figyelmeztetést. Ahhoz, hogy az esetleges biztonsági támadásokról ingyenes írásbeli értesítést kapjon (vagy visszavonja az elektronikus figyelmeztetésekkel kapcsolatos beleegyezését), írjon nekünk a informacio@phonak.com e-mail címre.

 

V. A Phonak-tartalmak tulajdonjoga és felhasználása


A honlap tartalma magába foglalja: a tervezést és megjelenést, szöveget, grafikus elemeket, képeket, videókat, adatokat, logókat, gombikonokat, szoftvereket, hangfájlokat, számítógépes kódokat és minden más Phonak-tartalmat (összefoglaló néven Phonak-tartalom). Minden Phonak-tartalom és ezen tartalmak bármilyen összeállítása (összegyűjtése, rendezése vagy szerkesztése) a Phonak és licencadói kizárólagos tulajdona és a szerzői jog, védjegy- és más törvények védelme alatt állnak.


Az Önre vonatkozó engedélyek. Saját döntési jogkörünk szerint felhatalmazzuk Önt, mint ezen Feltételek jogalanyát, hogy kizárólag magáncélból látogassa és használja a honlapot és a Phonak-tartalmat. Minden más jellegű felhasználás kifejezetten tilos. Ez az engedély bármikor indoklás és figyelmeztetés nélkül visszavonható. A Phonak-tartalmak engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogot, a védjeggyel kapcsolatos vagy a vonatkozó kommunikációs szabályokat és előírásokat; és szigorúan tilos. A Phonak-tartalmakról készített összes másolaton meg kell őrizni az eredeti Phonak-tartalomban található szerzői jogra vonatkozó jelzéseket, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket és más tulajdonjogra vonatkozó jelzéseket.


A Phonak jelei. A „Phonak”, a Phonak logó és további Phonak logók, valamint a termékek és szolgáltatások nevei a Phonak védjegyei, vagy azok lehetnek (összefoglaló néven: Phonak-jelek). Beleegyezik, hogy semmilyen formában nem jeleníti meg vagy használja fel a Phonak-jeleket az írásos engedélyünk nélkül, egyedüli kivétel ez alól az általunk biztosított hivatkozásokra vonatkozó engedély.

VI. Javaslatok és kérések


Örömmel vesszük, ha felhasználóink megfogalmazzák a honlappal kapcsolatos véleményüket. Kérjük, vegye figyelembe, ha kreatív ötletekkel, javaslatokkal, felfedezésekkel vagy anyagokkal (kreatív ötletek) áll elő:

 

 1. a kreatív ötletből fakadó minden ismert vagy a későbbiekben felfedezett jog minket illet;
 2. nem vagyunk kötelesek azt bizalmasan kezelni, így semmilyen kreatív ötlet felhasználásáért vagy nyilvánosságra hozásáért nem vagyunk felelősségre vonhatóak;
 3. korlátozás és Ön vagy bárki más részére történő anyagi ellenszolgáltatás nélkül, kereskedelmi vagy bármilyen célra felhasználhatjuk a kreatív ötletet.

VII. A felhasználói tartalmakkal kapcsolatos figyelmeztetések, korlátozások és tiltások

Nem képviseljük és nem vállalunk semmiféle garanciát a harmadik felek által megjelenített tartalmak valóságtartalmára, pontosságára és megbízhatóságára vonatkozóan. Ön elfogadja, hogy kizárólag saját felelősségére támaszkodhat a harmadik fél által megjelentetett anyagokra. A weboldal használatával elfogadja annak kockázatát, hogy nem kívánatos vagy más módon kifogásolható tartalommal találkozik.
A Phonak a honlapon megjelenő semmilyen harmadik fél által megjelentetett tartalmat sem támogat vagy vállal érte felelősséget. Az Ön felhasználói tartalmával kapcsolatos minden kockázat Önt terheli, beleértve azt is, ha valaki annak minőségére, pontosságára vagy megbízhatóságára támaszkodik. Önt terhelheti a felelősség, amennyiben például az Ön felhasználó tartalmai között hamis, szándékosan félrevezető, becsületsértő, egy harmadik fél jogait sértő, jogellenes, vagy a törvény vagy szabályzat megsértését támogató anyag található.
Beleegyezik, hogy a honlapot kizárólag az engedélyezett módon, a kijelölt célra használja. A honlap a titoktartásra, adatvédelemre és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó mindenkori törvények betartásával használható. A honlap használata az alábbi módok bármelyikén tilos. Az alábbi tevékenységek tiltottak:

 1. a működésbe beavatkozni, kárt okozni, visszafejteni vagy lopni, illetéktelenül hozzáférni a honlaphoz, a felhasználói fiókokhoz vagy a honlap működését támogató más technológiákhoz és tartalmakhoz;
 2. engedély nélkül a honlapra mutató hivatkozást vagy keretet elhelyezni;
 3. adathalász, robot vagy más adatgyűjtő eszközök használata a honlapon vagy azon keresztül, kivéve, ha erre kifejezett felhatalmazást biztosítanak a jelen Feltételek;
 4. hiányos, hamis vagy félrevezető információk megjelentetése, valamint hamis személyazonosság használata vagy egy személlyel vagy szervezette való kapcsolatra való elferdített, hamisított hivatkozás;
 5. más személyről szóló személyes információk nyilvánosságra hozása, felkavaró, becsületsértő vagy más módon kifogásolható tartalmak megosztása;
 6. a honlap használati jogának eladása vagy átruházása harmadik félre a kifejezett írásos engedélyünk nélkül;
 7. hirdetési vagy reklámcélú hivatkozások vagy tartalmak megjelentetése, kivéve, ha erre kifejezett felhatalmazást biztosítanak a jelen Feltételek;
 8. a honlap jogsértő módon való használata vagy bármilyen, a honlappal összefüggésbe hozható jogsértő cselekmény, amely a Phonakra vonatkozóan pénzbírsággal, büntetéssel vagy a felelősségre vonás más formájával járhat; vagy
 9. a honlap használata olyan igazságszolgáltatási intézményből, ahol ez jogsértő vagy nem engedélyezett.

VIII. A jelen Feltételek megsértésének következményei

Fenntartjuk a jogot, hogy megítélésünk alapján indoklás nélkül felfüggesszük vagy töröljük felhasználói fiókját, és megtagadjuk a honlaphoz való további hozzáférést. Fenntartjuk annak a jogát, hogy a jövőben kitiltsuk Önt a honlapról.
Ön felelősséggel tartozik minden általunk vagy más által benyújtott követelésért, díjért, pénzbírságért vagy más kötelezettségért, amely jelen Feltételek megszegéséből és a honlap használatából ered.

XI. A Phonak felelőssége

Változtatások a honlapon. Bármikor figyelmeztetés vagy erre vonatkozó felelősségvállalás nélkül megváltoztathatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a honlap üzemeltetését bármely vonatkozásában, beleeértve a működési időt, a honlaphoz való hozzáférést vagy bármely más funkciót.


Nézeteltérés a felhasználók között. Nem vállalunk felelősséget semmilyen vitáért vagy nézeteltérésért, amely Ön és egy harmadik fél között a honlapon vagy attól függetlenül alakul ki. A harmadik felekkel való kapcsolattartás során minden felelősség Önt terheli. Ön beleegyezik, hogy nézeteltéréseit közvetlenül a másik féllel rendezi. A felhasználók között kialakult nézeteltérésekben Ön lemond a Phonak felé támasztott bármilyen igényről, követelésről vagy kártérítésről. Beleegyezik továbbá abba is, hogy semmilyen nézeteltérésbe nem von be minket. Használja a honlapot körültekintően és bölcsen.


A tartalmak pontossága. Nem állítjuk, hogy a honlapon megjelenő tartalmak pontosak, megbízhatóak, teljesek és időszerűek. Hasonlóképp nem állítjuk azt sem, hogy a szolgáltatóktól, mint harmadik felektől származó információk pontosak, megbízhatóak, teljesek és időszerűek, vagy a harmadik felek által kínált termékek és szolgáltatások minősége és jellege megfelelő. A honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja.


Harmadik felek honlapjai és alkalmazásai. A honlap tartalmazhat harmadik felek birtokában álló honlapokra és alkalmazásokra mutató hivatkozásokat. Ön felelősséget vállal azért a döntéséért, hogy használni kívánja-e őket vagy sem. Nem tartozunk felelősséggel más honlapokon vagy alkalmazásokban megjelenő semmilyen funkciókért, tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy más anyagokért, és nem is támogatjuk ezeket. Ön saját felelősségére használja őket, semmilyen, használatukkal kapcsolatos felelősséget nem vállalunk.


Harmadik felek által biztosított szolgáltatások A honlap lehetőséget nyújt harmadik felek egyes tartalmainak és az általuk biztosított szolgáltatások megismerésére is. Ezeket a tartalmakat vagy szolgáltatásokat Ön a harmadik felek által megfogalmazott használati feltételeknek megfelelően használhatja.
A honlap használatából származó következményekkel kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállalunk.


Az érdekelt felek meghatározása. Az „érdekelt felek” közé a Phonak és leányvállalatai mellett beletartoznak a különböző tisztviselők, alkalmazottak, ügynökök, partnerek és licencadók.

 

A. FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

ÖN KIFEJEZETT BELEGYEZÉSÉT ADJA, MISZERINT MEGÉRTETTE ÉS EGYETÉRT AZ ALÁBBIAKKAL: (A) A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE, ÉS A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL MEGJELENŐ TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT CSAK AZ „ADOTT FORMÁBAN” ÉS „ADOTT MÓDON ELÉRHETŐKÉNT” BIZTOSÍTJUK, ÉS A HARMADIK FELEK NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST, TÖBBEK KÖZÖTT BELEÉRTVE AZ ÉRDEKELT FELEK VAGY MÁS SZEMÉLYEK ÁLTAL A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL KÍNÁLT TERMÉKEKRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST, AZ ADOTT CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS A NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁST; (B) AZ ÉRDEKELT FELEK NEM VÁLLALNAK ARRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, HOGY (i) A HONLAP VAGY BÁRMELY OLYAN TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ, MEGFELEL AZ ÖN SZÜKSÉGLETEINEK VAGY ELVÁRÁSAINAK, (ii) A HONLAP MŰKÖDÉSE FOLYAMATOS, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBÁKTÓL MENTES, (iii) A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KAPOTT EREDMÉNYEK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK, (iv) A HONLAPON ELŐFORDULÓ BÁRMELY HIBA KIJAVÍTÁSRA KERÜL, ÉS (C) A HONLAPRÓL LETÖLTÖTT VAGY MÁSKÉPP BESZERZETT TARTALMAKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KIZÁRÓLAG AZ ÖN DÖNTÉSE ÉS KOCKÁZATA, ÉS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉN VAGY MOBILKÉSZÜLÉKÉBEN BEKÖVETKEZETT KÁR VAGY ADATVESZTÉS KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE.

B. A FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

ÖN KIFEJEZETT BELEEGYEZÉSÉT ADJA, HOGY MEGÉRTETTE ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ ÉRDEKELT FELEK NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZ OLYAN ÖNT ÉRT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT VAGY BÜNTETÉSÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT BELEÉRTVE A PROFITVESZTESÉGET, A VÁSÁRLÓKÖZÖSSÉGBEN, HASZNÁLATBAN BEKÖVETKEZETT VESZTESÉGEKET, AZ ADAT- VAGY MÁS NEM ANYAGI JELLEGŰ VESZTESÉGET (ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ÉRINTETT FELEKET FIGYELMEZTETTÉK AZ ESETLEGES SÉRÜLÉSI KOCKÁZATRA), AMELY AZ ALÁBBIAK KÖVETKEZMÉNYE: (i) AZ A HONLAP ÉS A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY ÉPP HASZNÁLATÁNAK HIÁNYA, (ii) A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK BESZERZÉSI KÖLTSÉGE ÉS A HONLAPPAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, ÜZENETEK ÉS TRANZAKCIÓK, (iii) AZ ÖN ADATAIHOZ VAGY TEVÉKENYSÉGEIHEZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, AZOK TÖNKRETÉTELE, BEFOLYÁSOLÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA, (iv) A HONLAPON JELEN LÉVŐ BÁRMELY SZEMÉLY VAGY HARMADIK FÉL KIJELENTÉSE VAGY MAGATARTÁSA, (v) AZ ÁLTALUNK ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALMAKBA VETETT BIZALOM, ÉS (vi) BÁRMELY, A HONLAPPAL KAPCSOLATOS PROBLÉMA. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS NÉHÁNY HELYEN NEM TESZI LEHETŐVÉ EGYES GARANCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KIZÁRÁSÁT ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK ESETÉN. ENNEK MEGFELELŐEN ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK EGYES PARAGRAFUSSAI NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, FÜGGETLENÜL AZ INDÍTÉKTÓL (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÁR, A JÓTÁLLÁS MEGSÉRTÉSE VAGY MÁS OK), A HONLAPPAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ VAGY A PHONAK-TARTALMAK ÖN ÁLTAL VALÓ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, AZ ÉRDEKELT FELEKET ÉRINTŐ MAXIMÁLIS KOLLEKTÍV FELELŐSSÉG VAGYONI ELLENTÉTELEZÉSE NEM HALADHATJA MEG A 40.000 Ft ÉRTÉKET.
Ön beleegyezik, hogy védi és kártalanítja az érdekelteket, valamint gondoskodik kármentességükről minden követeléssel, tevékenységgel vagy igénnyel szemben, az ésszerű jogi és könyvelési díjakra való korlátozás nélkül, amely visszavezethető arra, hogy (i) Ön harmadik féltől származó tartalmat használta vagy arra támaszkodott, (ii) Ön valamilyen Phonak-tartalmat használt vagy arra támaszkodott, vagy (iii) megszegte a jelen Feltételeket. Minden ilyen követelésről, keresetről vagy eljárásról azonnal értesítjük Önt.

X. Általános feltételek

Ezek a Feltételek tartalmazzák a honlap használatára vonatkozó, az Ön és a Phonak között létrejött teljes megegyezést. A Feltételekkel kapcsolatos esetleges jogok vagy rendelkezések gyakorlásának vagy végrehajtásának elmaradása nem jelenti az adott jogokról való lemondást. Ha jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek találná, a felek akkor is egyetértenek abban, hogy az adott bíróságnak törekednie kell a rendelkezésben lefektetett szándékok megtartására, akárcsak arra, hogy jelen Feltételek további rendelkezéseinek minden pontját maximálisan érvényesítsék. A „beleeértve” szót minden esetben úgy értjük, hogy „korlátozás nélkül beleértve”.

Elérhetőségek

Sonova Hungary Kft.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

informacio@phonak.com

Hatálybalépés időpontja: 05/07/2015
Utolsó frissítés időpontja: 05/07/2015